Amputować czy nie ?

Protezy /
2016-10-20 Darek Chabora

Według terminologii medycznej słowo amputacja odnosi się tylko do zabiegu odjęcia kończyny dolnej lub górnej, również w przypadku odjęcia niecałkowitego. W mowie potocznej słowo amputacja tyczy się zarówno odjęcia kończyn jak i wycięcia organów wewnętrznych. Poprawnie z punktu terminologicznego wycięcie organów wewnętrznych nazywane jest resekcją. Resekcja może być całkowita bądź częściowa i tyczy się ona również zabiegów dentystycznych polegających na ekstrakcji zęba. Zabieg, w którym amputuje się część kończyny bez przecinania kości nazywa się wyłuszczeniem. Od ciała kończynę oddziela się w stawie ręki lub nogi. Odjęcie tego typu jest problematyczne w późniejszym dobraniu protezy. Jeżeli do wyłuszczenia doszło w stanie barkowym niemożliwe jest dobranie protezy w celach funkcjonalnych. Ewentualna proteza spełniać może tylko funkcje estetyczne. Jakiekolwiek rodzaje amputacji wykonuje się tylko w przypadku zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Zabieg amputacji jest związany z trwałym kalectwem pacjenta.

Zobacz również:

Amputacja rąk, Amputacja ręki, Amputowanie nóg, Amputowanie kończyn, Amputowanie palców, Amputowanie uda,
amputacja na poziomie uda
, amputacja kończyny górnej, amputacja uda, amputacja podudzia, amputacja kończyny dolnej, amputacja kończyny dolnej przyczyny, amputacja palucha, amputacja palca, amputacja palców, amputacja nóg, amputacja nogi

Zamknij